2005

Ze względu na małą opłacalność kupna półproduktu i jego dalszego obrabiania podjęliśmy decyzję o kupnie i sprzedaży gotowych okien i drzwi od innych firm. Do roku 2010 pośredniczyliśmy w tej sprzedaży obserwując potrzeby runku.