2013

W stolarce aluminiowej przeszliśmy na szerszy i cieplejszy profil AC 62 , zimny profil bez przekładki termicznej też został zmieniony na AC 45.